FRONT
STUDY
WORK
GALLERI
SPORT
BIOGRAPH
CONTACT

 

7. Semester

6. Semester

5. Semester

4. Semester

3. Semester

 

 


7. Semester
download report download movie

 

 

 

 6. Semester
download report download walkthrough

Projektet IA SCS tager afsæt i udformningen af en skoletilbygning til
Skipper Clement Skolen i Aalborg, der
skal indeholde en international afdeling.
I udformningen lægges vægt på at inddrage energi- og klimatekniske
overvejelser, for at opnå en integreret
designløsning, således løsningsforslaget fremstår som en helhed.


5. Semester
download rapport download movie

Projektets vision er at skabe et velfungerende træskibsværft på Nørresundby havnefront ved jernbanebroen. Arkitektonisk er der arbejdet med en løsning, der ved hjælp af et markant og anderledes udtryk skaber et landmark, som kan være
identitetsskabende for både havnefronten, Nørresundby og Aalborg. Det traditionelle værft er gentænkt som både professionel og kulturel institution for at fastholde det traditionsrige træskibshåndværk og bringe det videre ind i det 21. århundrede.


4. Semester
download rapport

I projektet er visionen at skabe et velfungerende kollegium og campus beliggende på slagterigrunden i Aalborg. Det formgivningsmæssige tema har været kontraster, som både kommer
til udtryk i kollegiet og campusområdet, hvor der er skabt en kontrast imellem et dynamisk og et geometrisk formsprog.
Processen er forløbet indefra og ud, hvor først den enkelte kollegiebolig er udformet, derefter kollegiet som helhed og til slut er der arbejdet med hele campusområdet, hvor kollegiet indgår
som delelement.


3. Semester
download rapport
download movie

Dette P3-projekt omhandler designprocessen af et lysarmatur. Designet tager udgangspunkt i oversættelsen fra et virtuelt univers til belysning af gangtunnelen ved jernbanen i Aalborg. Det virtuelle univers, med titlen ’Secrets of a Star’ beskrives i
rapportens første del, mens analyser,
samt beskrivelsen af det endelige
designforslag, beskrives i rapportens
anden del.

 

 

P7 image